Αναγνώριση κονδυλωμάτων πρωκτού

Τα κονδυλώματα είναι το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ). Αιτία είναι ο ιός των κονδυλωμάτων του ανθρώπου (HPV). Αν και ο ιός είναι ένας, έχουν αναγνωριστεί πάρα πολλοί τύποι του. Οι περιοχές που προσβάλλονται συνήθως είναι τα γεννητικά όργανα, ο πρωκτός και η περιπρωκτική περιοχή καθώς επίσης και η περιοχή του στόματος και ο λάρυγγας.

Τα κονδυλώματα μπορεί να εμφανίζονται σαν επίπεδες βλάβες ή σα διογκωμένες (ανθοκραμβοειδείς) αλλοιώσεις. Η διάγνωση ξεκινάει με την κλινική εξέταση. Ο/Η ιατρός αναγνωρίζει τις ενδεχόμενες βλάβες, οι οποίες βρίσκονται εξωτερικά και στη συνέχεια, όποτε κρίνεται απαραίτητο, γίνεται και έλεγχος του πρωκτικού σωλήνα (πρωκτοσκόπηση).

Ανάλογα με τον τύπο του ιού που έχει προσβάλλει την περιοχή, υπάρχει η πιθανότητα οι αλλοιώσεις να εξελιχθούν σε κακοήθεις. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και ταυποίηση του υπότυπου. Τα στελέχη του ιού HPV ταξινομούνται σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου με βάση την πιθανότητα να εμφανιστεί κακοήθεια στο μέλλον.

Σε αυτά τα πλαίσια ο/η ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε μία απλή εξέταση η οποία κατ’ αρχήν θα αναγνωρίσει την ύπαρξη ή όχι του ιού. Εάν αναγνωριστεί ο ιός, τότε γίνεται ταυτοποίηση του υπότυπου.

Ανάλογα την έκταση και τη θέση των βλαβών, η θεραπεία μπορεί να γίνει είτε με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, είτε με μέθη και καυτηριασμό με laser στο χειρουργείο. Μετά τη διάγνωση ακολουθεί μία επίσκεψη, κατά την οποία εξετάζονται οι θεραπευτικές επιλογές ώστε να αποφασιστεί από κοινού με τον/την ασθενή η βέλτιστη προσέγγιση και να προσαρμοστεί η θεραπεία στις ανάγκες του κάθε ατόμου.